Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Cập nhật số điện thoại cá nhân

Wed, 16/12/2015, 18:01 GMT+7

Thời hạn kê khai: đến 23h55' ngày 30/12/2015

Yêu cầu sinh viên cập nhật số điện thoại trên Trang cá nhân để sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS của Nhà trường.

Thời hạn kê khai: đến 23h55' ngày 30/12/2015

Cách cập nhật:

 

 

Lưu ý: Điền chính xác địa chỉ Email; số Điện thoại viết liền không có khoảng cách, không có dấu (chấm, phẩy...) ngăn cách giữa các chữ số.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI