Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Đăng ký học phần từ ngày 05/01/2016 đến 22/01/2016

Fri, 15/01/2016, 08:42 GMT+7

Đợt 2 (đợt cuối) đối với sinh viên các khóa: K16, K56

Thời gian đóng cổng đăng ký: 17h00' ngày 22/01/2016.
Lưu ý:
- Sinh viên không đăng ký học phần sẽ không được học và không được thi trong HK2 (15-16);
- Sinh viên khối ngoài sư phạm phải nạp tiền trước khi đăng ký.
- Sau khi sinh viên đăng ký học phần xong phải chọn Hoàn thành để cập nhật các học phần đã đăng ký vào Thời khóa biểu.
- Sinh viên các khóa khác muốn học lại, học cải hiện các học phần thuộc học kỳ 2 đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI