Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Đăng ký học phần từ ngày 11/12/2015 đến 18/12/2015

Fri, 11/12/2015, 11:11 GMT+7

Thời gian đóng cổng đăng ký: 14h00' ngày 18/12/2015

- Đợt 2 (đợt cuối) đối với sinh viên các khóa: K13 (Khoa Điện - Cơ và Xây dựng)/ K14, K54/ K15, K55;
- Đợt 1 đối với sinh viên các khóa: K16, K56;
Thời gian đóng cổng đăng ký: 14h00' ngày 18/12/2015.
Lưu ý:
- Sinh viên không đăng ký học phần sẽ không được học và không được thi trong HK2 (15-16);
- Sinh viên khối ngoài sư phạm phải nạp tiền trước khi đăng ký.
- Sau khi sinh viên đăng ký học phần xong phải chọn Hoàn thành để cập nhật các học phần đã đăng ký vào Thời khóa biểu.
Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI