Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Đăng ký học phần từ ngày 28/12/2015 đến 07/01/2016

Mon, 04/01/2016, 09:00 GMT+7

Đăng ký muộn đối với các khóa: K13, K14, K15; K54, K55

 Thời gian đóng cổng đăng ký: 12h00' ngày 07/01/2016.

Lưu ý:
- Sinh viên không đăng ký học phần sẽ không được học và không được thi trong HK2 (15-16);
- Sinh viên khối ngoài sư phạm phải nạp tiền trước khi đăng ký.
- Sau khi sinh viên đăng ký học phần xong phải chọn Hoàn thành để cập nhật các học phần đã đăng ký vào Thời khóa biểu.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI