Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Đăng ký thi lại, thi cải thiện trên Hệ thống

Thu, 31/12/2015, 09:46 GMT+7

Đại học K13, K14, K15, K16; Cao đẳng K54, K55, K56

1. Cách đăng ký:

- Sinh viên tự đăng ký trong mục Kết quả học tập/Đăng ký thi lại, cải thiện kể từ ngày công bố điểm;

- Sinh viên chỉ được đăng ký thi lại, thi cải thiện các học phần đã học trong học kì 1 của năm học 2015-2016.

2. Thời gian đăng ký:

- Đại học K13, K14, K15; Cao đẳng K54, K55 kết thúc đăng ký thi trước 17h00' ngày 08.01.2015;

- Đại học K16; Cao đẳng K56 kết thúc đăng ký thi trước 17h00' ngày 20.02.2016.

3. Dự kiến thời gian thi:

- Đại học K12, K13, K14, K15, Cao đẳng K54, K55 bắt đầu thi từ ngày 16.01.2016;

- Đại học K16, Cao đẳng K56 bắt đầu thi từ ngày 22.02.2016.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI