Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Hướng dẫn trả lời Khảo sát

Wed, 17/01/2018, 16:19 GMT+7

(Dành cho Sinh viên)

1.     Đăng nhập: đăng nhập bình thường trên trang sv.dhhp.vn

Lưu ý:

- Toàn bộ thông tin cá nhân của người trả lời khảo sát được giữ bí mật;

- Tất cả chức năng sẽ bị khóa nếu chưa hoàn thành các khảo sát.

2.     Trả lời khảo sát:

2.1.       Chọn Phiếu khảo sát

2.2.       Trả lời khảo sát:

-       Đọc các câu hỏi và tích chọn thang đánh giá tương ứng;

-       Nhập nội dung ý kiến đóng góp (nếu có);

-       Chọn Gửi khảo sát.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI