Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Những điều sinh viên lưu ý về việc Nợ phí

Tue, 17/05/2016, 16:06 GMT+7

 1. Sinh viên nợ phí không được dự thi kết thúc học phần (điều 8 - Quy định đánh giá).

2. Sinh viên nợ phí không được xem kết quả học tập.
3. Sinh viên nợ phí nếu:
- Tài khoản âm;
- Chưa thanh toán phí trong quá trình học: phí SMS, hỗ trợ hoạt động sinh viên ... ;
- Nợ phí Ký túc xá.
4. Thanh toán các khoản phí trong quá trình học:

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI