Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Thông báo phản hồi về điểm đợt 3 (từ 08/12/2015 đến 17/12/2015)

Mon, 25/01/2016, 10:52 GMT+7

 Thông báo: Phản hồi về điểm đợt 3 (từ 08/12/2015 đến 17/12/2015) đã được cập nhật trên hệ thống. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại trong mục "Kết quả thi". (Những trường hợp còn thiếu điểm học phần hoặc điểm học phần chưa phải điểm cao nhất, sẽ có thông báo cụ thể để sinh viên kiểm tra và phản hồi sau.).

 

 

 

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI