Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Thông báo: về việc tổ chức kì thi phụ học kì 1 năm học 2015 -2016 (đợt 2)

Thu, 18/02/2016, 16:20 GMT+7

Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng thông báo kế hoạch tổ chức kì thi phụ đợt 2 đối với sinh viên Đại học K13, K14, K15 và Cao đẳng K54, K55 như sau:

Do hệ thống chưa hỗ trợ việc đăng kí thi lại lần thứ 2, vì vậy, sinh viên Đại học K13, K14, K15 và Cao đẳng K54, K55 phải đăng kí trực tiếp.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 18/02/2016 đến hết 17h00 ngày 23/02/2016.

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - tầng 1 Nhà A5 (gặp cô Thủy hoặc cô Huyền), riêng với Khoa Kế toán - Tài chính đăng ký tại tầng 1 Nhà A, số 2 Nguyễn Bình (gặp cô Hiền hoặc cô Hương) 

- Hình thức đăng ký: Cán bộ lớp lập danh sách các sinh viên đăng ký thi lại, thi cải thiện điểm (theo mẫu) hoặc sinh viên có thể đăng ký trực tiếp.

- Dự kiến thời gian thi: từ ngày 27/02/2016 đến ngày 03/03/2016


Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI